WM ul. Komuny Paryskiej 30 – montaż instalacji gazowej – cz. wspólne poziom i piony (SKŁADANIE OFERT DROGĄ MAILOWĄ)

19.12.2022

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na:


demontaż istniejącej instalacji gazowej w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 30 we Wrocławiu,
– montaż instalacji gazowej w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 30 we Wrocławiu (poziom, 2x pion),


w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 30

Przewidywany termin realizacji zamówienia: styczeń 2023 r.

Opis przedmiotu zamówienia (projekt techn.) wraz z przedmiarami robót można przejrzeć tutaj: => link do dokumentów =<

Szczegółowe kosztorysy ofertowe (w formacie pdf) należy składać drogą mailową na adres: biuro@bonitatis.pl– w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. do godz. 15:30.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Zarządcą Nieruchomości pod nr telefonu 663-058-942

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

powrót
button