UWAGA!!! INFORMACJA – obowiązek ewidencyjny CEEB

16.06.2022

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku złożenia do dnia 30.06.2022 r. oświadczeń dot. emisyjności budynków. Poniżej przekazujemy interpretację przepisów Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków:

Jeżeli w budynkach wielorodzinnych lokale mają indywidualne źródła ciepła ich zgłoszenia powinni dokonać właściciele ponieważ zarządca może nie mieć o tym dostatecznej wiedzy.

Jeżeli w budynku wielorodzinnym jest jedno źródło ciepła i posiada on zarządcę – wtedy to zarządca składa jedną deklarację dla całego budynku.

Stosowne oświadczenie możecie Państwo złożyć w formie elektronicznej bądź papierowej, składając wypełniony druk w Urzędzie Miejskim Wrocławia – druki do pobrania

powrót
button