Informacje dla Mieszkańców

Ważne numery telefonu

Państwowa Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie ratunkowe
999
Straż Miejska
986
Pogotowie energetyczne
991
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
994
Pogotowie gazowe
992
Pogotowie ciepłownicze
993
Stały dyżur zarządzania kryzysowego
71 770 22 22
pogotowie elektryczne
71 348 65 11, 508 196 343
pogotowie wod-kan
71 348 53 14, 508 196 331, 605 721 976

Dokumenty do pobrania

button