Co oferujemy?

Kompleksowa obsługa nieruchomości

Oferujemy i gwarantujemy kompleksowe zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi dostosowane do indywidualnych wymagań Klienta.

bieżące administrowanie nieruchomością

 • internetowe zgłaszanie usterek i awarii
 • ekspresowa obsługa drobnych napraw i konserwacji
 • zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa dla mieszkańców

utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem

 • Długofalowa strategia remontów nieruchomości oparta o potrzeby klienta

właściwa gospodarka ekonomiczno-finansowa nieruchomości

 • przejrzyste zasady ewidencji przychodów i kosztów nieruchomościami
 • terminowe rozliczenie mediów
 • skuteczna windykacja należności

zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości

 • ubezpieczanie nieruchomościami
 • sprawna likwidacja szkód
 • realizacja cyklicznych przeglądów stanu technicznego budynku

gospodarka energetyczna w rozumieniu przepisów prawa energetycznego

 • uciepłownienie budynków z miejskiej sieci ciepłowniczej
 • termomodernizacje nieruchomości
 • optymlizowanie oświetlenia w oparciu o technologie LED

uzasadnione inwestowanie w nieruchomości

 • Podnoszenie wartości nieruchomości poprzez remonty i modernizacje w ramach szerszej koncepcji tworzącej wspólną całość

Wiedza i doświadczenie

W branży zarządzania nieruchomościami działamy od 2007 roku. Współpracowaliśmy z małymi i dużymi wspólnotami w bardzo zróżnicowanym stanie technicznym.

 • nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej i eksploatacją budynku,
 • prowadzenie prawidłowej, zgodnej z przepisami, ewidencji wszystkich przychodów i rozchodów,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,
 • przyjmowanie faktur i rachunków oraz dokonywanie płatności zgodnie z przejętymi procedurami i zachowaniem terminów płatności,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • bieżące prowadzenie dokumentacji administracyjno-technicznej nieruchomości,
 • zlecenie i nadzór nad realizacją okresowych przeglądów budynku wymaganych przepisami prawa,
 • realizacja remontów i modernizacji wg prawomocnych uchwał właścicieli,zapewnienie ciągłego funkcjonowania urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej,
 • pełnienie nadzoru nad firmami sprzątającymi oraz konserwacyjnymi,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności zarządu,
 • przygotowanie rozliczenia rocznego kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.
button